Instawklejki - Polskie Naklejki na Instagram Stories
wersja startowa 0.5 - ostatnia aktualizacja 13.06.2020

Instrukcja używania Instawklejek

Metody używania wklejek zasadniczo różnią się pomiędzy systemami iOS i Android, dlatego wybierz rodzaj telefonu na którym będziesz używać naszych wklejek.

🚧 Uwaga na górze pracują! 🚧

Śledź nas aby być na biężąco